Definisjon:Krymping

Retting av jernbaneskinner ved hjelp av varme fra gassflamme.