Definisjon:Kurvepunkt

Punkt hvor en sirkelkurve og rettlinje møtes uten mellomliggende overgangskurve.