Definisjon:Kurveutvidelse

Utvidelse av sporvidden i skarpe kurver for å unngå for stor variasjon i omdreiningshastighet av hjul på innerstreng og ytterstreng.