Definisjon:Lås

Innretning som hindrer endring i en annen innretnings tilstand eller posisjon.