Definisjon:Langlinjekabel

Kabel for overføring av telekommuniksjonssignaler over lengre strekninger.