Definisjon:Langskinnespor

Jernbanespor der skinnene er kontinuerlig sammensveist til lengder over 100 meter.