Definisjon:Langskinnetog

Tog som transporterer skinner som er sveist sammen til eller valset til lengder over 120 meter.