Definisjon:Laskebolt

Bolt til å skru sammen lasker i skinneskjøter.