Definisjon:Målespenn for kt

Område mellom to fast angitte master som benyttes for kontroll av kontakttrådslitasje.