Definisjon:Maksimalhastighet

Den maksimalt tillatte hastighet for rullende materiell på strekningen angitt med skilter.