Definisjon:Manglende overhøyde

Den økningen av overhøyden som må til for å kompensere den ukompenserte sideakselerasjonen.