Definisjon:Mastevarsler

Fjærende tau som er opphengt ca. 2 m fra mast som står nærmere spor enn normalt.