Definisjon:Mellomskinner

Skinner i sporveksel som ligger mellom tungepartiet og krysspartiet.