Definisjon:Montasjemål

Mål for komponenters høyde over et referansepunkt, for eksempel skinneoverkant.