Definisjon:Morene

Usortert breavsetning som kan inneholde alle kornstørrelser fra leire til blokk.