Definisjon:NX (eNtrance - eXit)

Utpeking av togvei ved å angi togveiens begynnelsepunkt og sluttpunkt.