Definisjon:Oppkjørbar sporveksel

Sporveksel som tillater oppkjøring uten at sporvekselen skades eller at tog sporer av. En ikke-oppkjørbar sporveksel tåler ikke dette.