Definisjon:Overgangsbru

Vei- og gangbruer som krysser over jernbanen.