Definisjon:Overskuddsside-akselerasjon

Den følbare sideakselerasjonen for langsomtgående tog som ikke kompenseres av tilstrekkelig hastighet.