Definisjon:Påleggsveising

Oppbygging av nedslitt materiale på skinner og sporveksler ved elektrisk lysbuesveising.