Definisjon:Pakke

Justering av vertikalplanet i sporet, løfting og komprimering av sporet.