Definisjon:Plattformadkomst

En hvilken som helst adkomst til plattform enten adkomsten er i plan, over eller under jernbanesporet.