Definisjon:Poretrykk

Grunnvannstrykk i bergmasser eller løsmasser.