Definisjon:Posisjonskontroll

Kontroll av en eller flere posisjoner i en innretning.