Definisjon:Profil

En høyde- og kurveavhengig avstand fra spormidt til sidene av sporet.