Definisjon:Pupinspoler

Overføring av tale på lange transmisjonslinjer i kabel krever at transmisjonslinjens induktivitet økes. Dette gjøres ved å innføre pupinspoler med jevne mellomrom på transmisjonslinjen.