Definisjon:Rådegrav

Område mellom to sviller i en sporveksel der ballastlaget er fjernet for å gi plass til drivanordningen.