Definisjon:Radiofrekvenser

Frekvenser som egner seg for å overføre elektroniske signaler i fritt rom, måles i Hz.