Definisjon:Radiolinjeanlegg

Radiobasert transmisjonsanlegg som overfører elektronisk informasjon tråløst, og som benyttes der det ikke er hensiktsmessig å benytte kabel.