Definisjon:Radiomast

Fast installasjon til å montere antenner for radiosystemer.