Definisjon:Reduksjonsfaktor

En matematisk faktor som karakteriserer en kabels undertrykking av induserte langsgående spenninger. En god (liten) reduksjonsfaktor oppnås med armering av kabelen (f.eks. omsluttende aluminiumstråder, stålbånd og/eller heldekkende metallmantel.)