Definisjon:Rensk

Fjerning av løs stein fra vegger og heng etter salve.