Definisjon:Responstid

Tiden fra en hendelse inntreffer til en gitt sekvens av operasjoner er gjennomført.