Definisjon:Safety Case

En dokumentert beskrivelse av hvordan et produktet tilfredsstiller spesifiserte sikkerhetskrav.