Definisjon:Setningsmålinger

Nøyaktig måling av evt. nedsenking av bygninger før, under og etter at tunnelen er bygd. Større bevegelser kan skade bygninger.