Definisjon:Sideavvik

Summen av kontaktledningens mekaniske/statiske utslag og vindutblåsning.