Definisjon:Sideavvik (Bane)

Avvik mellom sporets teoretiske og faktiske (absolutte) beliggenhet i horisontalplanet.