Definisjon:Sideforskyvning

Forskyvning av sporet i horisontalplanet.