Definisjon:Signallys

Lysende indikering som utgjør en del av eller hele signalet.