Definisjon:Skiftespor

Jernbanespor (sidespor) der vogner blir skiftet.