Definisjon:Skiftestasjon

Stasjon for skifting av jernbanevogner.