Definisjon:Skinneboremaskin

Maskin til å bore laskehull i skinnesteget for montering av lasker.