Definisjon:Skinnefeil

Synlig eller usynlig defekt i jernbaneskinne, sprekk, sår eller lignende.