Definisjon:Skinnehelling

Stigningsbrøk som angir hellingsvinkelen til en skinne.