Definisjon:Skinnehode

Øverste delen av en jernbaneskinne.