Definisjon:Skinneklype

Klo som festes rundt skinnehodet, brukes til å løfte jernbaneskinner.