Definisjon:Skinnelask

Flatjern som brukes til å skjøte skinner med.