Definisjon:Skinnemål

Målhake som benyttes ved skinnelegging for å sikre riktig sporvidde.