Definisjon:Skinnesteg, (skinneliv)

Den del av et skinnetverrsnitt som forbinder skinnefoten med skinnehodet.