Definisjon:Skinnestreng

En av de to rekkene av skinner i et jernbanespor.